ΝΙΚΗΤΕΣ

Τα π λήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΟΝΟΜΑΕΠΑΘΛΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ
1 ΜΑΙΟΥ 2018 – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018ΑΡΓΥΡΗΣ Ν.1000ΠΕΥΚΗ
1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ.

1200
ΑΘΗΝΑ
1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τ.

1000


ΑΘΗΝΑ
1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 –  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΘΩΜΑΗΣ Ν.1300


ΑΘΗΝΑ
1 ΜΑΙΟΥ 2019 – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019ΠΕΤΡΟΥΛΑ Μ.650 €ΑΘΗΝΑ
1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΘΕΟΔΩΡΑ Τ.
1,300 €ΑΘΗΝΑ
1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)
Φεβ-Μαρ-Απρ 2020ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
900 €
Μαι-Ιούν-Ιούλ 2020ΟΥΡΑΝΙΑ Ρ.750€ΑΤΤΙΚΗ

Το διαγωνιστικό παιχνίδι έληξε στις 30/9/2020. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν διαγραφεί.